Ev Sahibi ve Kiracının Hakları Nelerdir? (ARAŞTIRMA)

Kiracı ve ev sahipleri arasındaki ilişki devlet tarafından kanunlarca koruma altına alınmıştır. Yükümlülük adı altında sunulan bu şartlara kesinlikle uyulması gerekiyor. 2011 yılında Kira Sözleşmelerinin Türk Borçlar Kanunu’na Tabii tutulması bunun en belirgin örneklerinden birisidir. Kanun değişikliğinin ardından ev sahibi ile kiracı arasındaki ilişkinin bir alacak- verecek ilişkisine dönüştüğünü söyleyebiliriz. Devlet nezdinde kira sözleşmesi bir senet olarak kabul edilmektedir. Ev sahiplerinin kiracılar üzerinde birtakım hakları olduğu gibi kiracıların da ev sahipleri üzerinde belirli hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. Bu yazımız içerisinde ev sahibi ve kiracının hakları nelerdir sorusuna yanıtlar vermeye çalışacağız.

Kira Sözleşmesinin Yasal Tanımı Nedir?

Ev sahipleri, artık kiraya verdikleri her mülkleri için kira sözleşmesi hazırlamak zorundadır. Kira sözleşmesi hazırlanırken yasal olarak dikkat edilmesi gereken 3 temel unsur bulunmaktadır. Bu unsurlar hakkındaki bilgileri yazımızın devamında ayrıntılı olarak belirtmeye çalışacağız.

Kira sözleşmesinin kanunlar nezdinde ki tanımı; “Kiraya verilmiş olan herhangi bir mülkün kullanımı kiracıya aittir. Kiracı, bu kullanım sonucunda ev sahibi ile kararlaştırdıkları kira tutarını ödemek durumundadır. Kira ücreti, ödeme tarihi gibi konular bu sözleşme içerisine ayrıntılı olarak yazılmak durumundadır.

Ev Sahibinin Kiracıya Karşı Yükümlülükleri

Ev Sahibinin Kiracıya Karşı Yükümlülükleri
Ev Sahibinin Kiracıya Karşı Yükümlülükleri

Ev sahipleri, mülklerini kiraya verirken kiracılara karşı bazı yükümlülükleri olduklarını bilmelidirler. Bu yükümlülükler;

  • Ev sahiplerinin kiracılar karşısındaki yükümlülükleri arasında ilk sırada mülkün korunması yer almaktadır. Kira sözleşmesi süresince yıpranmalar dışında meydana gelen tüm hasarlar ev sahipleri tarafından karşılanır.
  • Mülkün sigorta ödemesi, vergi ödemesi eğer kira sözleşmesinde belirtilmez ise ev sahibi tarafından karşılanır. Eğer kira sözleşmesinde bu ödemelerin kiracıya ait olduğu belirtilir ise kiracının ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.
  • Kiralanan ev içerisinde planlı ya da plansız olarak meydana gelen tüm yan harcama ve masraflar ev sahibi tarafından karşılanır.
  • Kiraya verilen evde herhangi bir kusur oluşması durumunda ortaya çıkan zarar ev sahibi tarafından ödenir. (Kusur doğal olarak meydana geliyorsa. Eğer kiracı tarafından bilinçli olarak yapıldı ise ödeme kiracı tarafından ödenir.)
  • Kiracı, kira ödemesini belirtilen tarihi geçirerek öderse ev sahibinin geciken kira üzerine bir cezai işlem, faiz bindirme gibi bir hakkı bulunmamaktadır.
  • Kiralık yerde oluşan bir ayıp durumu kiracı tarafından bir süre tanınarak ev sahibi tarafından giderilir. Eğer ev sahibi süre içerisinde kusurlu ve ayıp bölümü tamir ettirmez ise kiracı kendi cebinden tüm masrafları üstlenebilir. Üstlenilen masrafın tamamı kira bedeli içerisinden düşülür.

Borçlar Kanunu içerisinde ev sahibi ve kiracının hakları nelerdir sorularına açık bir şekilde cevap verilmiştir. Bununla birlikte bir madde daha bulunmaktadır. “Yukarıda yer alam yükümlülükler yerel adet uygulanmadığı sürece geçerlidir.” Eğer kiraya verilen bölgede kiralar için bir adet, yerel kural uygulanıyor ise ev o adet ve kurallar çerçevesinde kiraya verilebilir.,

BİLGİ: Bir önceki yazımızda düşük faiz oranlı konut kredisi adlı araştırma konusuna yer verdik. Bu yazıdan sonra mutlaka göt atmanızı tavsiye ederiz.

Kiracıların Ev Sahibine Karşı Yükümlülükleri

Ev sahibinin kiracılar üzerinde yükümlülükleri olduğu gibi kiracıların da ev sahibi üzerinde bazı yükümlülükleri bulunmaktadır. Bunlar ise;

  • Bir kiracının bir ev sahibine karşı en büyük yükümlülüğü belirtilen tarihlerde kira ödemesini yapmaktır.
  • Kira sözleşmesi bir kiracı için oldukça önemlidir. Kira sözleşmesi hazırlanırken ödeme tarihi ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir. Eğer kira sözleşmesi içerisinde ödeme tarihi belirlenmez ise her ayın son günü ödeme yapabilirsiniz.
  • Eğer kiracı kira bedelini ödememe alışkanlığı edinir ise ev sahibi kira sözleşmesini tek taraflı olarak feshedebilme hakkına sahip olduğunu belirtmek isteriz.
  • Kiracı, evden ayrılırken evi nasıl bulduysa o şekilde teslim etmesi gerekir. Evde bulunduğu sürece meydana gelen yıpranma ve eskimelerden kiracı kesinlikle sorumlu değildir.

Kiracılar, kiralık bir evde bulunduğu sürece Borçlar Kanuna uygun olacak şekilde hareket etmelidir. Mülkün bulunduğu bölgedeki çevre halkı ile iyi geçinmeli, onları rahatsız edecek davranışlardan kaçınmalıdır. Etrafında bulunan kişileri sürekli rahatsız eden kişilerin de kira sözleşmeleri ev sahibi tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.

Yorumlar (Yok)

Cevap Verin